REGULAMIN

Regulamin dotyczący przekazywania tekstowych materiałów źródłowych na rzecz projektu Tramwaj Polska

  1. Przekazujący dobrowolnie i bezpłatnie przekazuje na rzecz organizatorów projektu zasłyszane przez siebie materiały tekstowe.
  2. Nie rości sobie pretensji do ich autorstwa i jednocześnie oświadcza, że przekazane materiały są wolne od wad prawnych – tym samym bierze na siebie roszczenia osób trzecich
  3. Przekazujący pozostawia organizatorom pełną dowolność jeśli idzie o wykorzystywanie, kształtowanie i adaptowanie przekazanych materiałów